Próféta Galéria

Kecső Endre HŐSÖK című kiállításához

,,Talán, tulajdonképpen álomképeket festek, mert- mint Mezei Árpád írja: „Az álom szimbolikája minden népnél minden időben azonos” továbbá tud-juk, hogy az álom szimbólumai többértelműek.

,,Talán, tulajdonképpen álomképeket festek, mert- mint Mezei Árpád írja: „Az álom szimbolikája minden népnél minden időben azonos” továbbá tud-juk, hogy az álom szimbólumai többértelműek. A szabad asszociációnak itt tág tere nyílik, –munkáimat ez rokonítja a szürrealizmussal. Meggyőződésem, hogy a „szubjektív önkényt” mélyen fekvő objektív törvények irányítják, s ez a művészet hatásának (és úgymond „érthetőségének”) a záloga. Minden művészi kommunikáció, szimbólum rendszer erre épít. Ebből következik, hogy egy művész által megformált vízióra más emberek rezonálnak. Általánosság-ban elmondható: „Az ember a jelenségektől eltávolodva a maga teremtette szimbólumok világában él”. Másrészt: „Az Én csak színpada és szemlélője az ösztönök küzdelmének” , tehát a „színpad” tágítása, berendezése és uralása a művész feladata.”

Facebook Google+ Twitter
vissza